Obsah

Skytec – kompletní řada linuxových satelitních přístrojů. 5

Společná část pro všechny přístroje. 5

Balení 5

Struktura menu a jeho položek. 6

Info lišta. 8

Přehled stanic 9

EPG. 10

Časovač záznamů: 13

Ladění satelitního přístroje: 15

Diagnostika signálu pro zvolený transpondér 15

Úprava TV a rádio stanic 16

Pluginy. 16

Přístupová karta. 17

Nahrávání 17

TimeShift 20

Pernamentní Timeshift 20

Okamžité nahrávání 21

Zastavení nahrávání 22

Přehrávání uložených nahrávek, volba datového úložiště. 23

Info o právě probíhajícím záznamu v přehledu záznamů. 24

Testování provozu satelitních přístrojů. 25

Zapnutí přijímače: 25

Dálkové ovládání satelitních přístrojů. 25

Obraz v obraze. 25

Přehrávání uložených nahrávek, volba datového úložiště. 27

DLNA server 27

DLNA klient 29

FTP přístup. 30

Pluginy. 31

Internetová televize, YouTube. 31

Zhodnocení internetové televize: 32

Addony. 32

Internetová rádia. 33

Internetový prohlížeč 34

USB Wifi klávesnice. 38

Facebook. 39

CNN informace. 40

Google. 40

Nastavení sítě. 41

Výběr zvukové stopy. 42

Zapnutí, vypnutí a výběr titulků. 42

Rychlosti přístrojů: 43

Aktualizace firmware. 43

Zahřívání přístrojů. 44

Enigma2. 45

Jobi – představení satelitního přístroje. 45

Dodávané příslušenství: 46

Přední strana přístroje: 46

Zadní strana přístroje: 46

Vnitřní pohled. 47

Dálkové ovládání 47

Možné umístění a případná montáž satelitního přístroje. 48

Enigma2. 48

Kleio - představení satelitního přístroje. 48

Přední strana přístroje. 49

Zadní strana přístroje. 49

Vnitřní pohled. 50

Dálkové ovládání 50

Dodávané příslušenství: 50

Skytec 110 IR- představení satelitního přístroje. 51

Přední strana přístroje. 52

Zadní strana přístroje. 52

Vnitřní pohled. 53

Dálkové ovládání 53

Dodávané příslušenství: 53

Čtečka přístupových karet 53

Ladění satelitních TV stanic 53

Struktura menu. 54

Nahrávání záznamů. 58

Nerine - představení satelitního přístroje. 60

Přední strana přístroje. 60

Zadní strana přístroje. 60

Vnitřní pohled. 61

Dálkové ovládání 61

Dodávané příslušenství: 61

BlackBox - představení satelitního přístroje. 62

Přední strana přístroje. 62

Display. 62

Zadní strana přístroje. 62

Dálkové ovládání 63

Dodávané příslušenství: 63

Tunerové jednotky. 64

USB porty. 64

Čtečky přístupových karet 64

Závěr 64

 

Skytec – kompletní řada linuxových satelitních přístrojů

Výrobce se rozhodl, doplnit chybějící modely satelitních přístrojů a vytvořit tak ucelenou řadu, linuxových satelitních přístrojů, která uspokojí jakéhokoliv uživatele, který chce zakoupit nový nebo potřebuje nahradit starší satelitní přístroj.

Volba velmi stabilního linuxového prostředí pro celou řadu je velmi dobrou volbou. Přehledné a velmi dobře tématicky uspořádané menu a jeho položky, pomocí níž si dokáže i začínající uživatel nastavit základní parametry pro správné fungování satelitního přístroje.

Velmi dobrou volbou je i jednoduchá funkce v menu satelitních přístrojů, pro možnost nahrání settingu s TV programy, i jejich samotná záloha.

Jednotlivé modely, které tvoří ucelenou řadu výrobce se jmenují Jobi, Kleio, Skytec 110, Nerine, BlackBox

 

Společná část pro všechny přístroje

Nejprve se podíváme na společné části a fuknce satelitních přístrojů. Všechny satelitní přístroje jsou HD satelitní přístroje v plném rozlišení, tedy 1080 x 1900. Obsahují linuxový operační systém.

256 MB paměti je dost velký prostor pro práci satelitních přístrojů střední třídy.

Jobi, Kleio, Nerine, BlackBox

-          nabídku i strukturu menu i jeho položek mají shodnou

-          univerzální čtečka(y) přístupových karet

-          obsahují otevřený linuxový systém – dají se doinstalovat pluginy, které doplňují případně rozšiřují možnosti využití satelitního přístroje, případně zlepšují komfort jeho obsluhy

-          BlackBox se od ostatních odlišuje tím, že má dva samostatné tunery

110 IR

-          má licencovanou Irdeto čtečku přístupových karet a uzavřený linuxový operační systém

 

Balení

Přístroje jsou dodávány, velmi dobře zabaleny. Vzorky satelitních přístrojů (Jobi, Kleio, Nerine), jenž jsem testoval, byl zabaleny v nepotištěných bílých krabicích, ale výrobce určitě přístroje dodá ve velmi poutavém balení, které ihned zaujme nejen potenciálního zájemce. Tak jak je to v případě Skytecu 110 IR a BlackBoxu, které jsou již dostupné na trhu.

 

Struktura menu a jeho položek

Pro ilustraci struktury menu a jeho položek bude asi nejlepší se nejprve podívat na pár níže uvedených obrázků, než je popisovat.

Info lišta

Velmi přehledná informační lišta na spodní straně TV obrazovky

·      s názvem TV stanice

·      s informací o právě probíhajícím a následujícím TV pořadu (zobrazování dá se nastavit v menu)

·      síle satelitního signálu pro daný transpondér

 

 

s možností další volby doplňujících informací o právě probíhajícím a následujícím TV pořadu

 

Přehled stanic

Přehled stanic se dá volit dvojím způsobem:

1)   stiskem šipek nahoru nebo dolů se objeví na obrazovce seznam stanic, u kterých je připojena i informace o EPG (název právě probíhajícího pořadu) a pomocí šipek si můžete vybrat požadovanou TV stanici. Potvrzením tlačítka OK seznam zmizí

2)   stiskem tlačítka OK se objeví seznam, kde si můžete vybrat posunem šipek požadovanou TV stanici. . Potvrzením tlačítka OK seznam zmizí

Poznámka: Aby jste nemuseli listovat mezi velkým množstvím stanic, je možné využít, pokud máte nadefinovány, oblíbené skupiny pomocí tlačítka FAV a potom se při výběru stanic již pohybujete jen mezi nimi.


EPG     (elektronický programový průvodce)

Velmi silný a dobře propracovaný elektronický programový průvodce. Uživatelsky velmi příjemný rychlý a velmi dobře ovladatelný nejen pro možnost přehledu vysílaných pořadů, ale i pro rychlou možnost zadání záznamu požadovaného pořadu včetně korekce časového posunu u TV stanic, které nedodržují vysílací čas.

 

Velká výhoda a výborné řešení pro

1)   možnost zadání jak upozornění na TV pořad, kdy satelitní přijímač Vám na takto označený TV program přepne v požadovanou dobu a Vy jej nepromeškáte.

 

2)   Možnost označení TV pořadu pro záznam a to jak jsem již psal včetně časové korekce, což u některých satelitních přístrojů musíte dělat v jiných částech menu a uživatele to dosti odrazuje pro zdlouhavost a složitost zadávání.

 

3)   Možnost zadání při záznamu nahrávky jen daného pořadu, nebo v případě například seriálu nastavení dnů kdy se pořad vysílá, zadání dnů v týdnu, víkendu a podobně a to všechno velmi jednoduchou cestou pomocí jediné obrazovky.

EPG pro více TV stanic

 

EPG pro jednu TV stanici

 

V níže uvedeném obrázku vidíte, jak je v EPG označeno pořad, který se má zaznamenat (červené kolečko) a TV pořad, na který má být uživatel upozorněn (modrá šipka).

Všechny TV pořady, které jste si zadali nahrát, můžete ještě do té doby než nadejde čas jejich nahrávky ručně upravit nebo vymazat v samostatné položce v Menu a to položce Časovač záznamů (více v následující kapitole)

Zde bych chtěl vyzvednout velmi dobrou podporu diakritiky pro všechny doplňující informace o pořadech, které jsou součástí EPG u tohoto satelitního přístroje a to nejen na obrazovce, ale tyto informace se i ukládají spolu se zaznamenaným pořadem na disk a tedy máte je kdykoliv k dispozici u zaznamenaného pořadu, tedy i po delší době kdy se vrátíte k zaznamenanému pořadu víte z doplňujících informací velice rychle o čem daný pořad je a vyberete si jej podle toho na co zrovna máte chuť a nemusíte pracně procházet několik záznamů než najdete to správné pro danou chvíli.

Velmi užitečná je možnost hledání TV pořadu v EPG pomocí hledaní funkce

 

Přístroje obsahují i uživatelskou možnost nastavení pro EPG

 

Časovač záznamů:

V menu satelitního přístroje je samostatná položka s názvem Časovač, kde jsou uloženy všechny pořady, které jste zadali k záznamu a to do doby:

 

1)   než nadejte jejich doba k záznamu

2)   než je vymažete

3)   pomocí USB klíče nebo programu PolarEditOctagon1018 nenahrajete nový seznam stanic, tzv setting, který si nese tyto informace v sobě a nyní uložené informace v přístroji a záznamech přepíše, tak na to pozor.

 

Samozřejmě všechny záznamy časů nahrávek, můžete určitě upravit, jak potřebujete, případně změnit režim u daného záznamu ze záznamu na upozornění na TV pořad.

 

Režim záznamu je signalizován barevně u daného TV pořadu přímo v elektronickém průvodci a to upozornění na pořad modrá šipka, záznam – červené kolečko.

 

Pokud se Vám nechce ovládat EPG případně celý satelitní přístroj přes dálkové ovládání, případně jste od něj daleko nebo v jiné místnosti, máte možnost, pokud máte satelitní přístroj připojen do počítačové sítě, jej ovládat přes webové rozhraní. Jedná se o samostatný plugin, který po instalaci je automaticky spuštěn a po zadání IP adresy satelitního přístroje do internetového prohlížeče, jej můžete ovládat. Plugin a dokumentaci k webovému rozhraní najdete zde.

 

Časovač záznamů se ukládá do souboru settingu TV stanic při jejich záloze. Tedy při obnově přepisuje stávající časovač v satelitním přístroji.

Poznámka: Zde bych chtěl upozornit, že název TV pořadu i doplňujících informací pro záznam se ukládá podle nastaveného časovače a právě probíhajícího pořadu, tedy pokud TV stanice nedodrží vysílací čas a má časový skluz, a vy si nastavíte nahrávání o něco dříve než je oficiální začátek pořadu, tak pořad budete mít uložen pod jménem předchozího pořadu. To se ale velmi málo stává, že by pořad začali vysílat dříve, většinou začínají později. Toto není vada satelitních přijímače, ale je zaviněna nedodržením vysílacího času TV stanice. Naštěstí se to objevuje jen u některých TV stanic.

 

Ladění satelitního přístroje:

 

Velmi dobře a jednoduše uživatelsky nastavitelné nastavení antény, případně disequ a automatické ladění satelitního přístroje bez problémů. Pokud se s tímto nechcete zdržovat obsahuje satelitní přístroj funkci na natažení kompletního naladění TV stanic pomocí USB klíče (zvládne i úplný začátečník) nebo pomocí programu PolarEditOctagon 10x8, pomocí nějž se připojíte k satelitnímu přístroji pomocí FTP protokolu a nastavení TV stanic velmi jednoduše a rychle do satelitního přístroje nahrajete. Toto se dá provést i vzdáleně, tedy pkud si nevíte rady je možné si takovou službu objednat. Jediné co si musíte nastavit sami je nastavení paraboly a případně Diseqů, tedy kde na jakém portu máte jakou družici.

 

Setting s naladěnými TV stanicemi pro Astra 23,5oE (Skylink, Cslink), Hotbird 13 oE (volné TV stanice), Thor 1oW (UPC) si mžete stáhnout zde …

 

Diagnostika signálu pro zvolený transpondér

 

Pokud máte dojem, že Vaše anténa má malý nebo špatný signál, či dokonce ji potřebujete teprve naladit a nemáte k dispozici měřící přístroj satelitního signálu, položka v menu satelitního přístroje pro sílu satelitního signálu Vám jej pomůže nahradit, není to tak přesné jako s měřícím přístrojem, ale dá se pomocí ní satelitní anténa velmi dobře nastavit. Diagnostický nástroj satelitního signálu obsahuje v sobě jak vizuální, tedy grafickou podobu síly satelitního signálu na TV obrazovce, ale také i zvukovou signalizaci pomocí výšky tónu odpovídající hodnotu síly satelitního signálu. Čím vyšší tón, tím vyšší hodnota satelitního signálu. Velmi užitečná věc, kdy potřebujete doladit parabolu a nemáte měřící přístroj, která pracuje naprosto spolehlivě.

 

 

Úprava TV a rádio stanic

 

Satelitní přístroj v sobě obsahuje funkci na uživatelské přeuspořádání TV stanic, případně jejich zařazení do jednotlivých tematických skupin. O co se jedná? Vzhledem k tomu, že v dnešní době je mnoho TV stanic a uživatel se mezi nimi ztrácí. Když se chce podívat na televizi bud už ví na co se chce dívat, nebo hledá co jej zajímá a pokud se chce s se dívat např na nějaký dokument, tak nebude jej hledat zbytečně mezi filmovými nebo sportovními TV stanicemi. Tedy roztřídění do jednotlivých skupin podle tematického obsahu jednotlivých TV stanic může být např. České, Slovenské, Filmové, Dokumentární, Sportovní, Hudební, Dětské, Pro dospělé, HD stanice atd. K tomuto všemu slouží integrované prostření na uživatelskou úpravu TV stanic s velmi dobrým grafickým i funkčním zpracováním. Na druhé straně počítačově zdatnější uživatelé mohou opět sáhnout po již zmiňované program PolarEditOctagon10x8, pomocí něhož velmi rychle a dobře TV seznam stáhnete ze satelitního přístroje do počítače, tam jej upravíte a takto upravený pošlete zpět do satelitního přístroje, případně si jej můžete i v počítači zálohovat, kdyby jste si někdy Vy nebo někdo z rodiny něco vymazali. Návod jak pracovat s programem a samotný program najdete zde …

Opět i pro tuto činnost je v satelitních přístrojích pro tento účel velmi jednoduchá a rychlá funkce v menu.

 

Pluginy

 

Vzhledem k tomu, že satelitní přístroj má univerzální čtečku, je nutné, aby přístupovou kartu ve čtečce obsluhoval nějaký program, který ji správně přečte a povolené TV stanice na ní Vám spolehlivě a správně odkóduje. U těchto satelitních přístrojů, je toto zabezpečeno tzv, pluginy. Nejednoduší program (plugin) na výše zmíněný účel je plugin MCAS. Po instalaci pluginu je potřeba v jejich seznamu, co že opět samostatná položka v Menu, zajistit pomocí stisku červeného tlačítka jeho automatické spuštění po dalším startu satelitního přístroje a pomocí zeleného tlačítka přístroj spustit.

 

Druhou možností pro odkódování TV stanic je možné použít plugin Oscam. Jedná se o složitější plugin, který se musí pro jednotlivé přístupové karty a to podle jejich typu programovat, tedy určitě není určen pro uživatele konzumenta TV stanic, tedy jen diváka nebo uživatele začátečníka.

 

Třetí možností pro odkódování TV stanic je možné také použít CL slot, do kterého nejprve vsunete dekódovací modul pro danou kartu a potom teprve do něj přístupovou kartu. Pokud využíváte CI modul pro čtení přístupové karty nemusíte instalovat a spouštět žádný plugin, všechno obstará CI modul, bohužel CI modul si musíte zakoupit samostatně a není to levná záležitost.

 

 

Poznámka: V případě použití univerzální čtečky v kombinaci s pluginy, je nutné, pro správnou a spolehlivou funkci, interní čtečky v menu vypnout.

Přístupová karta

 

U všech modelů satelitních přístrojů se přístupová karta vkládá čipem dolů (Kleio Nerine, Skytec 110 a BlackBox mají čtečky pod krycími dvířky na přední části satelitního přístroje a Kleio má vzhledem k velmi malým rozměrů čtečku na zadní části satelitního přístroje).

Nahrávání

 

Pro jakékoliv nahrávání musí být k satelitnímu přístroji připojen externí disk nebo satelitní přístroj musí být nakonfigurován pro připojení s síťovému disku. Satelitní přístroj nemá v sobě žádné záznamové médium.

 

 

Výběr zařízení pro uložení záznamu

 

Připojení síťového disku (NAS serveru)

Při připojování síťového disku (NAS serveru), postupujte podle tohoto návodu.

Bezproblémové jak na připojený externí disk, tak i na síťový disk.

Při jakémkoliv záznamu se objeví při změněn TV stanice nebo stisknutí tlačítka Info na dálkovém ovládání, v pravém horním rohu obrazovky jasné informace o probíhajícím záznamu.

3 x nahrávání HD kanálu a 1 x sledování HD kanálu – v použité verzi firmware docházelo u nahrávání 3x HD a 1 x sledování k trhání sledované nahrávky (Jobi)

 

Poznámka: Samozřejmě vzhledem k tomu, že všechny tři satelitní přístroje jsou jednotunerové, jedné se vždy a TV programy ze stejného transpondéru, na to nezapomínat. Ale i tak na jednotunerový satelitní přijímač je to velmi slušný výsledek.

 TimeShift   

Funkce Timeshift funguje bez jakýchkoliv problémů, velmi spolehlivě, a poslední době je ovšem oblíbenější její vylepšená verze „Pernametní Timeshift“

 Pernamentní Timeshift

Tato, poslední dobou u uživatelů velmi oblíbená a vyhledávaná funkce v satelitních přístrojích je podporována ve ve všech modelech. Jedná se o funkci, která Vám zajistí automatické nahrávání TV pořadu, na který se právě díváte. Nahrávání se zapíná automaticky při přepnutí na jakoukoliv TV stanici, po dobu, kterou máte v menu uživatelsky nastavenou. Její automatické zapnutí nebo vypnutí a doba nahrávání se dá nastavit v menu satelitního přístroje. Funkce funguje bez problémů. Podle nastavení Vám okamžitě nahrává právě zvolenou TV stanici a to v přednastavené délce záznamu v minutách, kterou máte nastavenu v menu, a můžete ji uživatelsky měnit.

Poznámka: Zde je potřeba pamatovat na to, že pokud mám jedntunerový satelitní přístroj, nemůže mi současně běžet timeshift (respektive permanentní timeshift) a současné nahrávání z jiného transpondéru. U dvoutunerového BlackBoxu je toto omezeno na dva tunery, tedy pokud ze dvou tunerů nahrávám nemohu spustis timeshift a opačně. Zkrátka timeshift blokuje jeden transpondér.

 

Okamžité nahrávání

Stiskem tlačítka (červené kolečka REC) na dálkovém ovládání zvolíte okamžité nahrávání TV pořadu z právě sledované stanice. Funguje bez problémů. Jejím dalším stiskem zvolíte délku nahrávání. Přednastavená dálka záznamu je uživatelsky přednastavena v menu satelitního přístroje.

Zastavení nahrávání

Při požadavku na okamžité zastavení nahrávání, je možné stisknutím tlačítka STOP, vyvolat obrazovku, kde si vyberete pomocí šipek který z nahrávaných pořadů chcete zastavit a potvrdíte tlačítkem OK. Velmi příjemná a rychlá uživatelská funkce.

 

 

 

 

 

Přehrávání uložených nahrávek, volba datového úložiště

Možnost volby externího záznamového média se u satelitního přístroje provádí v jeho menu.

Jobi – má pouze zadní USB port

Velmi přehledné uložení zaznamenaných nahrávek s uloženou informací o zaznamenaném pořadu.

Při přehrávání záznamů se objeví při stačení tlačítka Info přehrávací panel v horní části obrazovky, který Vám i zobrazuje, kde se právě nacházíte v přehrávaném záznamu.

 

Info o právě probíhajícím záznamu v přehledu záznamů

Pokud jste v seznamu nahrávek a nacházíte se kurzorem na záznamu, který se právě nahrává je toto graficky znázorněno v pravé dolní části obrazovky zelenou linkou a nápisem „Nahrávání“ a numerickým vyjádřením již nahrané délky záznamu v hodinách.

Testování provozu satelitních přístrojů

 

Zapnutí přijímače:

Po zapnutí se na display se zobrazí aktuální verze zavaděče operačního systému tzv. bootloaderu

Načtení a zavedení operačního systému linuxu probíhá v několika fázích, o všech jste informování na display.

Po 70 s přístroj naběhne a na obrazovce se Vám zobrazí volba pro výběr jazykové vrstvy, časového pásma a režimu pro letní čas. Celý systém i s případně instalovanými pluginy naběhne cca po 90 vteřinách od zapnutí přístroje.

 

Dálkové ovládání satelitních přístrojů

 

Výhody - velmi rozumné a praktické uspořádání tlačítek, některé modely mají dálkové ovládání menšího provedení, některé modely mají

Nevýhody - shodnost ovládacích kódů dálkového ovládání s konkurencí (Optibox, Octagon)

 

Obraz v obraze

Bezproblémové a plynulé zobrazení samostatných obrazů ať už vedle sebe (PAP)

nebo klasický obraz v obraze s možností umístění menšího obrazu do libovolného rohu (PIP)

Výběr druhé TV stanice pro PIP

Poznámka: U modelů Jobi, Kleio, Nerine, Skytec 110 z jednoho tuneru jsou k výběru druhého obrazu pouze TV stanice ze stejného tranpondéru.

Poznámka: Samozřejmě zvuk u PaP i PiP jde vždy z jednoho, tedy hlavního programu.

 

Případně je možná i mozaika pro více TV stanic

 


Přehrávání uložených nahrávek, volba datového úložiště

Možnost volby externího záznamového média se u satelitního přístroje provádí v jeho menu.

U modelu Jobi je možné zvolit pouze zadní USB port, vzhledem k jeho jednoportovému provedení.

Bezproblémové, jak z externího disku připojeného přes USB, tak i ze síťového disku

Přístroje přehrají nahrávky ve formátech:

 

Video:

Divx – funguje

Avi - funguje

MKV . funguje

Audio:

MP3 – funguje

 

Obraz:

JPG - funguje

 

DLNA server

Intergrována bezproblémová podpora DLNA serveru pro možnost sdílení zaznamenaných dat a nahrávek.

 

 

 

DLNA klient

Bezproblémová podpora DLNA klienta pro přehrávání médií a prohlížení obrázků.

 

 

 

 

FTP přístup

Jobi, Kleio, Nerine a BlackBox – bez problémů, pomocí FTP protokolu se dostanete jak do satelitního přístroje, tak i do disku, který je k němu připojený přes USB port. Je možné upravit kterýkoliv soubor.

 

Skytec 110 IR – FTP přístup povolí uživateli pouze do složky var, která obsahuje uživatelské parametry a nastavení

 

Pluginy     (instalované programy pro dekódování obrazu)

Kapitola pluginů se týká pouze modelů Jobi, Kleio a Nerine. Model 110 IR je specifický tím, že má sice také v sobě linux, ale vzhledem k tomu, že obsahuje licencovanou Irdeto čtečku,tak je linuxový operační systém uzavřený a nelze tam nahrát žádný plugin.

 

Fungují starší pluginy pro Fortis nebo Optibox

 1. MCAS – čtení karty plus možnost čtení karty pro klienta v lokální síti
 2. Xcam – protokol pro čtení vzdálené karty z jiného přístroje
 3. OScam – čtení karty plus čtení vzdálené karty z jiného přístroje pomocí výše uvedených protokolů a možnost webového rozhraní pro přístup a konfiruraci tohoto pluginu

Testování pluginů 

1)   MCAS - pracuje bez problémů s kartami Skylinku (OD03, 0D96, 0624), CS Linku. Karta UPC (freeSat) také bez problémů.

2)   Xcam – pracuje bez problémů

3)   Oscam – karty OD03,0D96,O624, 0D0F,0D02 bez problémů,

Internetová televize, YouTube

Další možností využití satelitního přístroje je sledování internetové TV. Bezproblémové ovládání i přehrávání. Možnost jednoduchého přidání vlastních linků s multimediálním obsahem, čímž se satelitní přijímače řadí také do skupiny IPTV set-top-boxů.

Zhodnocení internetové televize:

Velmi dobré, plynulé, netrhané přehrávání obrazu včetně zvuku

Addony

Možnost instalace dalších addonů, pomocí nichž velmi snadno rozšíříte tématické okruhy internetové televize (IPTV) a další oblasti. Jedinou podmínkou je připojení satelitního přístroje k internetu s dostatečnou rychlostí, což jsou již v dnešní době splňují téměř všechny internetové domácí připojení.

 

V přípravě jsou další addony například Podcast a Stock pro sledování vývoje burzy. Na připojených obrázcích je nastavení addonu pro předpověď počasí.

Internetová rádia

Pro fanoušky internetových rádií je připraven již předinstalovaný addon pro poslech internetových rádií.

 

Fukce pro přidání internetových rádií přímo z USB klíče má fungovat takto:

·         Na USB klíč, do hlavního, tedy kořenového adresáře, uložíte feedy s internetovými rádii

·         Vložíte USB klíč do satelitního přístroje

·         Satelitní přijímač si je sám uloží do adresáře var/freetvplus

 

Ve funkci je nyní chyba a nefunguje to tak, jak jsem popsal výše, proto je nutné, pokud toto chcete využít, feedy nakopírovat do satelitního přijímače do adresáře var/freetvplus ručně pomocí FTP.

Od verze firmware 2.10.68, má podporu pro feedy internetových rádií i model Skytec 110 IR.

Poznámka: Editací textových souborů, při zachování vzorové struktury souboru s feedy, je možné přidat do feedu jakékoliv internetové rádioInternetový prohlížeč    

Internetový prohlížeč (browser) je již nainstalovaný ve flash paměti přístroje. Jeho instalace probíhá automaticky při instalaci firmware. Výrobce volil internetový prohlížeč Firefox. Velmi rychlá inicializace a spuštění Velmi dobrá a rychlá práce s ním, možnost zobrazení internetového prohlížeče na celou obrazovku, nebo na půlku a to jak v horizontální , tak i vertikální rovině, tedy kromě toho že prohlížíte internet, čí čtete poštu, můžete sledovat televizní pořad.

 

USB Wifi klávesnice

Vzhledem k zadávání znaků do internetového prohlížeče a ovládání kurzoru myši je vhodné si zakoupit externí mini USB Wifi klávesnici, s jejíž pomocí velmi dobře doplníte satelitní přístroj i pro tuto oblast.

Internetový prohlížeč se dá samozřejmě ovládat i pomocí dálkového ovládání dodávaného k satelitnímu přístroji, ale práce v této oblasti na dálkovém ovládání a mini USB Wifi klávesnici se nedá srovnat, jak pohodlnost a rychlost, tak i komfort ovládání.

USB Wifi klávesnice obsahuje jak alfanumerickou klávesnici, tak i touchpad, pomocí nějž se velmi dobře pohybem prstu ovládá kurzor na TV obrazovce.

Výrobce dodává samostatně USB Wifi klávesnici pod svojí značkou.

 

 Facebook   

V návaznosti na další možnosti využití satelitního přístroje a kombinaci mini USB Wifi klávesnice bych rád upozornil na instalovaný addon pro Facebook, pomocí něhož se můžete přihlásit do svého profilu a být neustále ve spojení se svými přáteli. Taktéž je možné dělit plochu televizní obrazovky na část, kde sledujete Facebook a na zbytku televizní pořad, tedy Vám nic neuteče.

 

 

CNN informace

I pro příznivce dění a informací za CNN je připraveno prostředí pro neustálé sledování dění. Nemusíte přebíhat mezi satelitním přístrojem a počítačem, nyní máte vše v jednom přístroji.

 

Google

Satelitní přístroje mají i integrované prostředí přímo pro Google mapy

Nastavení sítě

- LAN připojení (tedy kabelem)-bez problémové,

WIFI připojení – u těchto typů satelitních přístrojů je nutno pamatovat na to, že lze pro Wifi připojení použít pouze Wifi USB klíč se správným chipsetem, se který satelitní přijímač spolupracuje (tady bych doporučoval obrátit se na Vašeho prodejce, případně zkušenějšího satelitního uživatele). Sktec dodává pod svojí značkou spolehlivé USB Wifi klíče. Další úskalí Vás může potkat při samotném připojování satelitního přístroje pomocí Wifi sítě. Zde je nutno postupovat podle tohoto návodu.

1)   vypnout satelitní přístroj na zadní straně kolébkovým vypínačem (Jobi odpojit z el sítě)

2)   vložit Wifi USB klíč se správným chipsetem do USB portu satelitního přístroje

3)   zapnout satelitní přístroj na zadní straně kolébkovým vypínačem (Jobi dát do el sítě)

4)   po naběhnutí satelitního přístroje, v nastavení sítě změnit Ethernet (síťové) na Wifi

 

Konfigurace pro připojiení k síti, použita pevná IP adresa (DHCP vypnuto)

Otestoval jsem použití současně Wifi USB klíče i Wifi USB klávesnice, fungovalo bez problémů, dokonce i u jednoportového Jobi, kde jsem to řešil USB rozbočovačem.

Jak dynamické přidělení IP adresy, tak i pevná IP adresa satelitního přístroje pracuje bez problémů u obou typů připojení.

 

Výběr zvukové stopy

U TV stanic, které mají více zvukových stop, vysílaných k pořadu si můžete moocí tlačítka na dálkovém ovládání zvolit tu která Vám vyhovuje.

Zapnutí, vypnutí a výběr titulků

U TV stanic, které mají titulky dostupné k pořadu si můžete titulky zapnout vypnout nebo vybrat, ty které Vám vyhovují.Rychlosti přístrojů:   
Jedná se o průměrné doby pro satelitní přístroje Jobi, Kleio, Nerine, BlackBox

náběh přístrojů z vypnutého stavu

1) samotný přístroj z 70

 

s pluginy pro odkódování obrazu

2) MCAS 90 s

1) Oscam 120 s

 

Náběh přístoje ze standby režimu 3 s

 

Přepínání programů HD

1) MCAS 3 s

2) Oscam 3 s

3) Xcam 3 s

 

Přepínání programů SD

1) MCAS 2 s

2) Oscam 2 s

3) Xcam 2 s

 

Rychlosti pro Skytec 110 IR

náběh přístrojů z vypnutého stavu

1) samotný přístroj z 60 s 

Náběh přístoje ze standby režimu 3 s

 

Přepínání programů HD do 3 s

 

Přepínání programů SD do 2 s

 

Aktualizace firmware

Je možná pomocí USB klíče nebo stáhnutím přímo z internetu, pokud máte přístroj k internetu připojen.

 

Zahřívání přístrojů   
Vzhledem k tomu, že u linuxových satelitních přístrojů je toto oblast, která potencionální uživatel velmi zajímá, zařadil jsem ji do testů. Přístroje jsem testoval.

 1. Standby režim – všechny tři přístroje byly v tomto režimu chladné

 2. Provozní režim - přístroj jsem nevypínal a nechal běžet v kuse nahrávání, testování, sledování pořadů - tedy pracovní režim přístroje, bez vypnutí.

Jobi - přístroj je horký,

Kleio - přístroj je teplý, nikoliv horký

Nerine - přístroj je teplý, nikoliv horký

110 IR - přístroj je teplý, nikoliv horký

BlackBox - - přístroj je teplý, nikoliv horký

 

Nutno ještě k těmto testům podotknout umístění přístroje. Přístroj jsem měl umístěný v otevřeném prostoru, tedy ne ve stěně nebo poličce, kde by bylo zabráněno proudění vzduchu. Jednalo se ale o zkušební vzorky a tedy i o předprodejní testovací verze všech tří přístrojů (Jobi, Kleio, Nerine. 110 a BlackBox jsou již v prodeji)

 

Tyto linuxové satelitní přístroje jsou určeny pro velmi širokých okruh uživatelů, od začínajících uživatelů se satelitními přístroji (vřele doporučuji koupit již předpřipravený přístroj i s nastavením a naladěnými TV stanicemi), až po zkušené uživatele, kde linuxové prostředí umožňuje přizpůsobení satelitního přístroje uživateli. Velmi stabilní linuxové prostředí zajistí bezproblémový běh satelitního přístroje a spokojenost při sledování pořadů na televizní obrazovce ve vysoké kvalitě pro celou rodinu.

 

Možnost aktualizace firmware, je velmi snadná, zvládne i pokročilejší uživatel. Při aktualizaci dochází k přepsaní původní verze firmware a nahrazení jí novou. Uživatelská data jako nastavení stanic, naprogramování časovače, pluginy, zůstávají neporušeny.

 

 

Kromě Blackboxu není možné u výše uvedených satelitních přístrojů použít postup na vyčištění paměti jako u ostatních linuxových přístrojů viz ….

Poznámka: Je nutno dodat, že všechny uvedené modely Jobi, Kleio, Syktec 110 IR, Nerine, BlackBox mají pasivní chlazení satelitního přístroje, to znamená, že nejsou osazeny ventilátorem, který by je chladil.

 

Enigma2

Linuxový operační systém, umožňuje na satelitních přístrojích spustit Enigmu2, což je graficky propracovanější prostředí s více možnostmi než nabízí klasický linux. Jednou z možností vyhledávaných uživateli pod Enigmou2 je streamig Tv stanic (sledování Tv stanic z internetového prohlížeče počítače připojeného k satelitnímu přijímači pomocí počítačové sítě.

 

 

 

Jobi – představení satelitního přístroje

Nejmenší zástupce nové řady v satelitních přístrojích od firmy Fotris se jmenuje Skytec Jobi. Jedná se o nejmenší model v nové řadě velmi připomínající Gekko plus od firmy Optibox. Model je vybaven linuxovým operačním systémem, pomocí nějž velmi dobře a svižně ovládáte satelitní přístroj, bez jakýchkoliv problémů.

Poznámka: Satelitní přijímač nemá hlavní vypínač.

Dodávané příslušenství:

 • Napájecí zdroj
 • HDMI kabel
 • USB hub
 • Dálkové ovládání
 • Baterie do dálkového ovládání
 • Slovenský návod

 

Po vybalení přístroje a příslušenství již na první pohled zaujme velmi pěkné zpracování přední strany přístroje.

 

Přední strana přístroje:

Zde naleznete 3 tlačítka, tlačítko pro:

·         režim standby

·         volbu předchozího kanálu

·         volbu následujícího kanálu

·         numerický display

 

Zadní strana přístroje:

 

Na zadní straně se nachází:

 • 1 x  univerzální Conax čtečka
 • 1 x  PCMCIA slot
 • 1 x  samostatný satelitní tuner
 • 1 x USB (USB 2.0) – ( v dodávce je USB HUB, který rozšíří jeden USb port na dva)
 • 1 x RS232 konektor pro propojení s PC pro aktualizaci fimware
 • 1 x výstup pro zapojení externího čidla DO (není předmětem dodávky)
 • 1 x RJ45 (10/100 Mbps) konektor pro přístup k internetu
 • 1 x optický výstup
 • 1 x HDMI konektor
 • Konektor pro připojení napájecího zdroje

 

Vnitřní pohled

 

 

 

Dálkové ovládání

 

Výrobce dodává k přístroji dálkové ovládání, menších rozměrů, které dobře padne do ruky, tlačítka jsou menší a tak uživatel se musí s nimi naučit pracovat. Tím, že jsou napájecí baterie umístěny za sebou, je ovládání i velmi úzké.

Možné umístění a případná montáž satelitního přístroje

U Jobi je možné více variant umístění satelitního přístroje:

·      klasicky, tedy jako stolní satelitní přijímač (umístění na poličku, do obývací stěny, vedle TV a podobně)

·      díky možnosti prodloužení k vyvedení čidla pro příjem signálu z dálkového ovládání je možné umístění satelitního přístroje za televizním přijímačem nebo je možná jeho montáž na zadní stranu televizního přijímače.

Do prodeje jsou připravovány dvě verze modelu Jobi jedna s dodávkou prodloužení externího čidla a montážní sady a druhá verze bez nich. Uživatel si vybere kterou  variantu si zvolí.

Enigma2

Pro tento přístroj jej již připraveno prostředí Enigmy2, které lze na něm spustit.

 

 

 

Kleio - představení satelitního přístroje  

Jedná se o jednotunerové řešení satelitního přístroje s názvem Skytec Kleio, střední třídy, s linuxovým operačním systémem, jednou univerzální čtečkou přístupových karet, jedním CI slotem a dvěma USB porty.

Přední strana přístroje

Zadní strana přístroje

Na zadní straně se nachází:

 • 1 x  samostatný satelitní tuner
 • 1 x USB (USB 2.0)
 • 1 x RS232 konektor pro propojení s PC pro aktualizaci fimware
 • 1 x výstupní SCART konektor
 • 1 x RJ45 (10/100 Mbps) konektor pro přístup k internetu
 • 1 x optický výstup
 • 1 x HDMI konektor
 • 1 x konektor pro připojení napájecího kabelu
 • 2 x výstupní CINCH audio konektory
 • 1 x výstupní CINCH video konektor
 • 1 x hlavní kolébkový vypínač

 

Vnitřní pohled

Dálkové ovládání

Shodný model se Skytecem 110 IR

Dodávané příslušenství:

 • Napájecí kabel
 • HDMI kabel
 • Dálkové ovládání
 • Baterie do dálkového ovládání
 • Slovenský návod

 

 

 

Skytec 110 IR- představení satelitního přístroje

Rychlý dravec s licencovanou Irdeto čtečkou s názvem Skytec HD 110IR. Tento typ satelitního přístroje je doporučuji pro uživatele, kteří si koupí satelitní přístroj vloží do něj přístupovou kartu a hned se mohou dívat, nečeká je žádné nastavování v souvislosti s obsluhou přístupové karty. Na druhou stranu je zase omezena možnost úpravy či doplnění satelitního přístroje pomocí linuxového operačního systému a pluginů, které se nedají do tohoto modelu doinstalovat, vzhledem k uzavřenému linuxovém prostředí.

Přední strana přístroje

Zadní strana přístroje

Na zadní straně se nachází:

 • 1 x  samostatný satelitní tuner
 • 1 x USB (USB 2.0)
 • 1 x RS232 konektor pro propojení s PC pro aktualizaci fimware
 • 1 x výstupní SCART konektor
 • 1 x RJ45 (10/100 Mbps) konektor pro přístup k internetu
 • 1 x optický výstup
 • 1 x HDMI konektor
 • 1 x konektor pro připojení napájecího kabelu
 • 2 x výstupní CINCH audio konektory
 • 1 x výstupní CINCH video konektor
 • 1 x hlavní kolébkový vypínač

 

Vnitřní pohled

Dálkové ovládání

Shodný model se Kleio.

Dodávané příslušenství:

 • Napájecí kabel
 • HDMI kabel
 • Dálkové ovládání
 • Baterie do dálkového ovládání
 • Slovenský návod

Čtečka přístupových karet

Licencovaná Irdeto čtečka, zajistí bezproblémovou spolupráci s irdeto kartami, kde uživatel naladí satelitní přístroj, vloží přístupovou Irdeto kartu a může sledovat TV stanice, tedy u tohoto modelu odpadají starosti s výběrem a instalací pluginů do satelitního přijímače.

Ladění satelitních TV stanic

Firmware od verze v2.10.24 obsahuje položku Dynamická aktualizace programů. Tato funkce automaticky přidává programy, které jsou pro Vás dostupné v programové nabídce. Je tím zajištěno automatické přidávání programů na konec Vašeho seznamu. Pokud tomu chcete zamezit, musíte tuto funkci vypnout v Menu/Nastavení systému/Nastavení rozhraní/Dynamická aktualizace programů

Struktura menu

Je vidět z níže přiložených obrázků, je jiná jako u ostatních modelů

Nahrávání záznamů

Bezpproblémové nahrávání 3 programů a sledování čtvrtého.

Obraz v obraze (PIP), obraz vedle obrazu (PAP)

Oba režimy funkční, obrazy jsou plynulé.

Nerine - představení satelitního přístroje

Linuxiový satelitní přístroj střední třídy s dvěma univerzálními čtečkami, dvěma CI sloty a dvěma USB porty a velkým alfanumerickým displayem distribuovám pod názvem Skytec Nerine. Vzhledem k použitým dvěda čtečkám přstupových karet je Nerine trošku vyšší, ale to je neubírá na velmi pěkném vzhledu.

Přední strana přístroje

Zadní strana přístroje

Na zadní straně se nachází:

 • 1 x  samostatný satelitní tuner
 • 1 x USB (USB 2.0)
 • 1 x RS232 konektor pro propojení s PC pro aktualizaci fimware
 • 1 x výstupní SCART konektor
 • 1 x RJ45 (10/100 Mbps) konektor pro přístup k internetu
 • 1 x optický výstup
 • 1 x HDMI konektor
 • 1 x konektor pro připojení napájecího kabelu
 • 2 x výstupní CINCH audio konektory
 • 1 x výstupní CINCH video konektor
 • 1 x hlavní kolébkový vypínač

 

Vnitřní pohled

 

Dálkové ovládání

Výrobce dodává velmi pohodlné dálkové ovládání, které je možné použít i pro ovládání TV nebo DVD. Jedná se o osvědčený model dálkového ovládání, který je dodáván k BlackBoxu, HD Boxům a nyní i k Anacondám plus od firmy Optibox.

Dodávané příslušenství:

 • Napájecí kabel
 • HDMI kabel
 • Dálkové ovládání
 • Baterie do dálkového ovládání
 • Slovenský návod

 

BlackBox - představení satelitního přístroje

Vlajková loď firmy je linuxový, dvoutunerový FUL HD satelitní přístroj Skytec Blackbox, Velmi důstojný nástupce předchozího modelu Royal. Stabilní prostředí linuxového operačního systému bylo výbornou volbou. Jednoduchost a rychlost uživatelského přepínání, velmi přehledná struktura menu a jeho podnabídek, ve velmi krátké době z něj učinila velmi oblíbený satelitní přístroj u uživatelů, kteří požadovali dva tunery.

Je to jediný zástupce u výše uvedené firmy, u kterého je možné instalovat interní disk, ale pouze velikost 2,5“.

 

Přední strana přístroje

Display

Na přední straně je umístěn velký, alfanumerický display, velmi dobře čitelný i z větší vzdálenosti.

Zadní strana přístroje

Na zadní straně se nachází:

 • 2 x  samostatný satelitní tuner (jsou možné kombinace dodávky

satelitních a terestriálních tunerů)

 • 3 x USB (USB 2.0)
 • 1 x RS232 konektor pro propojení s PC pro aktualizaci fimware
 • 1 x vstupní SCART konektor
 • 1 x výstupní SCART konektor
 • 1 x RJ45 (10/100 Mbps) konektor pro přístup k internetu
 • 1 x optický výstup
 • 1 x HDMI konektor
 • 1 x konektor pro připojení napájecího kabelu
 • 2 x výstupní CINCH audio konektory
 • 1 x výstupní CINCH video konektor
 • 3 x výstupní CINCH video kontor pro RGB výstup
 • 1 x eSata konektor pro připojení externího eSata disku
 • 1 x hlavní kolébkový vypínač

 

 

 

Dálkové ovládání

Výrobce dodává velmi pohodlné dálkové ovládání, které je možné použít i pro ovládání TV nebo DVD. Jedná se o osvědčený model dálkového ovládání, který byl použitý i u jeho předchůce Royalu a je dodáván k HD Boxům a nyní i k Anacondám plus od firmy Optibox.

 

Dodávané příslušenství:

 • Napájecí kabel
 • HDMI kabel
 • Dálkové ovládání
 • Baterie do dálkového ovládání
 • Slovenský návod
 • Montážní sada pro interní 2,5 disk

Tunerové jednotky

Přístroj je osazen dvěma uživatelsky nevyměnitelnými satelitními tunery, každý z nich pracuje samostatně.

Poznámka: Pokud chcete využít u tohoto modelu plně oba tunery, je nutné mít od paraboly nataženy dva samostatné přívody.

USB porty

BlackBox disponuje se třemi USB porty, jeden je umístěn na přední straně satelitního přístroje a dva označené v menu jako horní a dolní jsou umístěné na zadní straně satelitního přístroje.

Čtečky přístupových karet

Dvě samostané čtečky přístupových karet a dva CI sloty jsou k dispozici u tohoto modelu pro přístupové karty nebo moduly pro odkódování obrazu a zvuku u TV stanic.

 

Závěr

Jen pro shrnutí uvedu, že pokud hledáte rozměrově malý přijímač, který můžete namontovat na zadní stranu TV, je pro Vás vhodný Skytec Jobi. Klasický stolní satelitní přijímač je Skytec Kleine. Pokud chcete být bez starostí s obsluhou čtečky karet, viz Skytec 110IR. Maximum z designu a nabízených možností při jednotunerovém přijímači nabízí Skytec Nerine a pokud chcete nezávisle nahrávat jeden program na interní HDD a zároveň sledovat druhý program, je tu pro Vás Skytec BlackBox.

Jedná se o velmi spolehlivé linuxové satelitní přístroje, které pracují velmi spolehlivě, zejména ve funkcích PVR, což je dnes opravdu plus, na důkaz dovozce poskytuje expresní řešení na HW reklamace do 7 prac. dní, tedy závěr a vyhodnocení si každý čtenář a uživatel udělá sám z výše popsaných řádků, zda výše uvedené modely splňují jeho požadavky, nebo ne.Kompletní podporu, softvér, pluginy, settingy, addony a i manuály, rady a tipy pro celou řadu přijímačů SkyTec najdete tu.

Všechny přijímače vždy s nejnovjejším softvérem, s již upravenými čtečkami karet pro Skylink, CS Link i UPC i s kiž nainstalovaným seznamem stanic a pluginmi najdete za skvělou cenu v eshope Ellano.sk.

 

Podpora pre Vás

ONLINE PODPORA:

Máte otázku? Pýtajte sa!


SKYPE:

My status

MAIL:

info@ellano.sk

MOBIL:

0908072878

0911072878

E-SHOP: 

www.satelity.ellano.sk 

Facebook Ellano.sk
Facebook Satelitná technika
Twitter
Návštevnosť